Hello world. This my website!

Down Sendromu, Adını sıkça duyduğumuz Down Sendromu ülkemizde de yaygın olarak görülmektedir. Her 800 aileden birinde görülen bu durum kromozom dengesizliği ile doğrudan alakalıdır. Doğuştan gelen bu rahatsızlığı yaşayan bebeklerin ortak özelliği ise genel olarak birbirlerine benzemeleridir.

Down Sendromu

35 yaş üzeri kadınların doğumlarında riskin daha fazla olması ise bu durumun çevresel şartlara göre değişiklik göstereceğine bir örnek niteliğindedir. Olağan dışında bir zekâya sahip olan bu çocuklar, çocukluk dönemlerini de yaşıtlarının dışında farklı bir biçimde geçirmektedirler.

İncelendiğinde duygu yönünden herhangi bir farkları olmamak ile birlikte ailelerinin özelliklerini de taşımaktadırlar. Bunun dışında acıma, oynama, eğlenme gibi hissiyatlarında da normalin dışında etkiler ortaya çıkabilmektedir. Elbette durum böyle olunca da aileler tarafından çok zor idare edilebilecek bir çocuk ortaya çıkacaktır. Çocuk ilk doğduğunda gayet sıradan bir bebek gibi yaşayacak ve fazla sorun çıkarmayacaktır ancak yaşı ilerledikçe durum daha farklı boyutlara gidecektir. Öncelikli olarak iletişim bozukluğu olması ve kendisini tam anlamı ile ifade edememesi bir takım sinirsel bozuklukları peşinde getirecektir. Elbette bu süreçte aile yapısının da fazlası ile önemi vardır. Ailenin durumu da çocuğun psikolojisi açısından çok önemlidir.

Aile bireyleri genel olarak anlayışlı ve olgun kişiler olduğu takdirde bu sıkıntılı çocukluk süreci daha basitleşerek ve rahat şekilde geçebilir fakat tam olarak aile bireylerinin ne yapacağını bilemeyeceği bir durumda farklı sonuçlar ortaya çıkacaktır. Bu açıdan baktığımızda da önemli olanın öncelikli olarak aile düzeni olduğunu söyleyebiliriz. Çocuğun yaşı ilerlediğinde istekleri de farklı boyutlara ulaşacağından ve çocuk hala tam anlamı ile kendini ifade edemeyeceğinden bir takım hırçınlıklar ortaya çıkacaktır. Bunun sebebi elbette ifade bozukluğu ve isteklerdir.

Ailenin çocuğu her ne kadar iyi anlamaya çalışmak adına çabası bulunsa da her zaman için herkesi tam anlamı ile anlamak mümkün değildir. Anlaşılamayan kişi bir de Down Sendromu mağduru ise durum çok daha zorlayıcı olacaktır. Çocuğun yaşı onlu yaşlara ulaştığında ise artık diğer arkadaşları ile aynı ortamda bulunabilecek hale gelmesine rağmen anlaşmazlıklar ortaya çıkacağından dolayı özel Down Sendromlu hastalar için olan okullar önerilmektedir. Normal bir okulda anlaşması ve de barınması çok zor olan bir Down Sendromu mağduru kendisi ile aynı sorunu paylaşan kimseler ile çok daha rahat anlaşabilecektir.

Normal öğretmenler yerine bu iş için özel olarak eğitilmiş öğretmenler ise bu çocukların dilinden çok daha rahat anlayacağı için yine bir tercih olarak düşünülmelidir. Bu hastalığın geçici olmaması ve en fazla etkisinde düzeltilme yapılabiliyor olması da ailelerin elinden gelebilecekleri kısıtlamaya yeterli olacaktır. Bu doğrultuda uygulanabilecek en iyi yöntemin ne olduğunu bulabilmek amacı ile bol bol araştırma ve buna bağlı olarak da üst seviye detaylandırma gereklidir. Bunu başaran aileler ile sorunu kökten çözemese de en rahat biçimine ulaşmış olacaktır.